Warmtepomp

WARMTEPOMP

Een warmtepompsysteem is een systeem waarbij warmte die onttrokken wordt aan de buitenomgeving – lucht, water of bodem – gebruikt wordt om uw woning te verwarmen. Omdat dit (vaak) niet voldoende is, wordt nog extra bij verwarmd om de benodigde temperatuur te verkrijgen.

Hoe werkt een warmtepomp?
Wat kost een warmtepomp?
Voordelen/nadelen
Hoe werkt een warmtepomp?

De warmtepomp werkt als een omgekeerde koelkast.

Werking warmtepompsysteem

 

Er zijn ruwweg drie soorten warmtepompen: bodem-, water- en lucht-warmtepompen.

   1. Bodem-warmtepomp
    Bij een bodem-warmtepomp worden er buizen waardoor een vloeistof loopt aangelegd in de bodem die de warmte van de grond opnemen. Dit kan op twee manieren: horizontaal en verticaal.
    Bij een horizontaal systeem worden op 1 á 2 meter diepte een buizennetwerk aangelegd. Nadeel van dit systeem is dat er een groot oppervlakte nodig is en dat het rendement in de winter lager is. Een verticaal systeem heeft een hoger rendement. De buizen worden hierbij diep in de grond aangelegd. Op deze diepte is de bodemtemperatuur 11/12 graden. Het voordeel van dit systeem is dat er minder oppervlakte nodig is. Een nadeel is dat er – zeker bij zandbodems –  kans is dat de bodem erg afkoelt. Om de grond weer op te warmen kan er in de zomer warme vloeistof rond gepompt worden.
   2. Water-warmtepomp
    Een water-warmtepomp onttrekt warmte uit het oppervlakte- en grondwater. Bij dit systeem wordt het grondwater direct uit de bodem omhoog gepompt, door een warmtewisselaar geleid en daarna weer terug de bodem in. Het rendement van dit systeem is hoger dan bij een bodem-warmtepomp maar het systeem is duurder in de aanschaf. Ook is het niet overal toegestaan en moet het systeem jaarlijks gereinigd worden.
   3. Lucht-warmtepomp
    Met dit systeem wordt er via een ventilator warmte uit de buitenlucht gehaald. Qua aanschaf is dit systeem het meest voordelig. Nadeel is dat het rendement laag is bij koudere buitentemperaturen.

Daarnaast zijn er ook hybride warmtepomp-systemen waarbij de warmtepomp gecombineerd wordt met een HR-ketel.

Wat kost een warmtepomp?

Een warmtepomp is een investering in de toekomst.

Voor een Hybride systeem betaald u tussen de  € 4.650,- en de 8.000,-Euro, afhankelijk van de plek en het model. Een Techneco Elga 5kW kost standaard 4.650,- Euro en een Daikin Hybride 8kW kost 7.500,- Euro. Afhankelijk van de ligging, de regeling en andere installatie uitdagingen. Op deze warmtepompen heeft u dit jaar 2.300,- subsidie, waardoor de terug verdien tijd rond de 10 jaar ligt, als u het zelf financiert. Als u het geld leent zijn de kosten van de lening goedkoper dan de energie kosten die u nu heeft, dus u verdient vanaf dag 1 daarmee terug.

Voor een luchtwarmtepomp zonder CV ketel beginnen de kosten voor aanschaf en installatie bij 10.000,- Euro, afhankelijk van het benodigd vermogen. Er is hier altijd een boiler nodig voor het maken van warmwater, vandaar de hogere initiële kosten. De subsidie is hierbij ook afhankelijk van het benodigd vermogen

Voor grond- en waterwarmtepompen kan de investering tussen de € 10.000 en € 25.000,- liggen, afhankelijk van een collectieve bron of een bron die nog aangelegd moet worden.

Desondanks is het een investering die u uiteindelijk terug kan verdienen. Een warmtepompsysteem is namelijk erg energiezuinig en kan een besparing van wel 25% opleveren op uw verwarmingskosten.

Voordelen/nadelen

Voordelen

 • Lage stookkosten.
 • Lage CO2 uitstoot.
 • Veel systemen kunnen ook koelen.
 • Lange levensduur.
 • (Veelal) onderhoudsarm.
 • Geen gasaansluiting nodig.

Nadelen

 • Hoge investeringskosten.
 • Lage temperatuur verwarmingssysteem nodig (bijvoorbeeld vloerverwarming).
 • Neemt meer ruimte in dan traditionele installatie.

Maakt relatief veel geluid (met name de lucht-warmtepomp).

Meer informatie over warmtepompen?

Menu